- งานวิชาการ/งานทะเบียน สถิติ

ประกาศ ประเมินการสอนเเละประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน 1/2562ย้ายไปเว็ปไซต์ใหม่ >>  https://satit.psu.ac.th/

โควต้านักกีฬาสาธิตสามัคคี

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตร พ.ศ. 2555) โควต้านักกีฬาสาธิตสามัคคี


 

>> รายละเอียดคุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตร พ.ศ. 2555) โควต้านักกีฬาสาธิตสามัคคี

 

>> ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยใช้สิทธิ์โควต้านักกีฬาสาธิตสามัคคี

 

•ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน หรือมารับใบสมัครได้ที่ห้องทะเบียนสาธิตฯ
•ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องทะเบียนสาธิตฯ อาคาร 11 ชั้น 2

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh