- งานวิชาการ/งานทะเบียน สถิติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนสาธิตและผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ฯ

ไปยังหน้า  ->  SATIT PSU ADMISSION

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh