โครงการถ่ายภาพเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Patus Usoh

 

ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดโครงการถ่ายภาพเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ และนักเรียนที่มีความสนใจ สามารถนำความรู้และทักษะในการอบรมไปใช้ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยจัดอบรม ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น โดยมีวิทยากร คุณชาญ วารีรัตน์และคณะให้การอบรม


 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131