โครงการถ่ายภาพเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 10 เมษายน 2562 เขียนโดย Patas Usoh

 

ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดโครงการถ่ายภาพเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ และนักเรียนที่มีความสนใจ สามารถนำความรู้และทักษะในการอบรมไปใช้ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยจัดอบรม ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น โดยมีวิทยากร คุณชาญ วารีรัตน์และคณะให้การอบรม


09-06-2017_01.JPG09-06-2017_02.JPG09-06-2017_03.JPG09-06-2017_04.JPG09-06-2017_05.JPG09-06-2017_12.JPG09-06-2017_14.JPG09-06-2017_16.JPG09-06-2017_18.JPG09-06-2017_20.JPG09-06-2017_23.JPG09-06-2017_24.JPG09-06-2017_25.JPG09-06-2017_26.JPG09-06-2017_27.JPG09-06-2017_28.JPG09-06-2017_29.JPG09-06-2017_31.JPG09-06-2017_32.JPG09-06-2017_33.JPG09-06-2017_34.JPG09-06-2017_36.JPG09-06-2017_37.JPG09-06-2017_38.JPG09-06-2017_41.JPG09-06-2017_42.JPG09-06-2017_43.JPG09-06-2017_45.JPG09-06-2017_60.JPG09-06-2017_61.JPG09-06-2017_62.JPG09-06-2017_119.JPG09-06-2017_241.JPG09-06-2017_358.JPG09-06-2017_372.JPG09-06-2017_374.JPG09-06-2017_375.JPG09-06-2017_376.JPG09-06-2017_377.JPG09-06-2017_379.JPG09-06-2017_380.JPG09-06-2017_381.JPG09-06-2017_382.JPG09-06-2017_383.JPG09-06-2017_386.JPG09-06-2017_388.JPG09-06-2017_390.JPG09-06-2017_393.JPG09-06-2017_395.JPG09-06-2017_397.JPG09-06-2017_400.JPG09-06-2017_402.JPG09-06-2017_404.JPG09-06-2017_405.JPG09-06-2017_409.JPG09-06-2017_410.JPG09-06-2017_413.JPG09-06-2017_414.JPG09-06-2017_416.JPG09-06-2017_418.JPG09-06-2017_420.JPG09-06-2017_422.JPG09-06-2017_425.JPG09-06-2017_427.JPG09-06-2017_429.JPG09-06-2017_430.JPG09-06-2017_433.JPG09-06-2017_434.JPG09-06-2017_436.JPG09-06-2017_438.JPG09-06-2017_439.JPG09-06-2017_441.JPG09-06-2017_442.JPG

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh