พิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A8737 resize

โรงเรียนสาธิตฯ จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพบูรณ์ พึ่งรัศมี คุณสายไหม โกวิทยา และ คุณศักดา พึ่งรัศมี มอบทุนการศึกษา ดังนี้

- กองทุนคุณพ่อลั่งเจี๊ยะ แซ่ปึงและคุณแม่ศรีน้อย พึ่งรัศมี จำนวน 4 ทุน ทุนละ 3000 บาท นักเรียนผู้รับทุนการศึกษา
มีรายนาม ดังนี้

1. เด็กหญิงทาบิธา เต้าแก้ว
2. เด็กหญิงฐานิตา หนูเอี่ยม
3. นางสาวรุฟัยดา อุมา
4. นางสาวกานต์ธิดา บุญยรัตน์

- ทุนคุณสายไหม โกวิทยา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3000 บาท นักเรียนผู้รับทุน คือ เด็กชายนิอิคลาส ต่วนนุ

- ทุนคุณจรวย โกวิทยา จำนวน 1 ทุน จำนวน 3000 บาท นักเรียนผู้รับทุนคือ เด็กหญิงวิชญาพร สังข์สว่าง

- ทุนคุณสมยศ-ชมชนก ทิพย์วโรรส จำนวน 2 ทุน ทุนละ 3000 บาท
นักเรียนผู้รับทุนการศึกษา มีรายนามดังนี้
1. เด็กหญิงณัชชา หนูทอง
2. นางสาวฐานิภา กสิวุฒิ

2X9A8695_resize.JPG2X9A8696_resize.JPG2X9A8697_resize.JPG2X9A8699_resize.JPG2X9A8700_resize.JPG2X9A8702_resize.JPG2X9A8706_resize.JPG2X9A8708_resize.JPG2X9A8710_resize.JPG2X9A8711_resize.JPG2X9A8712_resize.JPG2X9A8713_resize.JPG2X9A8715_resize.JPG2X9A8717_resize.JPG2X9A8718_resize.JPG2X9A8720_resize.JPG2X9A8723_resize.JPG2X9A8727_resize.JPG2X9A8731_resize.JPG2X9A8737_resize.JPG2X9A8738_resize.JPG2X9A8744_resize.JPG2X9A8748_resize.JPGโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh