ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 )

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 16 มกราคม 2562 เขียนโดย Patas Usoh

 

โรงเรียนสาธิตฯ ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ นายปธานิน แก้วมุนีโชค ชั้น 6/4 โครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

ร่วมส่งแรงใจให้นักเรียนของเราได้รับการพิจารณาและเป็นตัวแทนในระดับถัดไป

 

2X9A6942.jpg2X9A6947.jpg2X9A6953.jpg2X9A6958.jpg2X9A6959.jpg2X9A6961.jpg2X9A6964.jpg2X9A6965.jpg2X9A6967.jpg2X9A6968.jpg2X9A6972.jpg2X9A6973.jpg2X9A6978.jpg2X9A6979.jpg2X9A6982.jpg2X9A6995.jpg2X9A6996.jpg2X9A6997.jpg2X9A7001.jpg2X9A7002.jpg2X9A7003.jpg2X9A7004.jpg2X9A7005.jpg2X9A7010.jpg2X9A7012.jpg2X9A7016.jpg2X9A7018.jpg2X9A7021.jpg2X9A7022.jpg2X9A7023.jpg2X9A7024.jpg2X9A7026.jpg2X9A7027.jpg2X9A7028.jpg2X9A7029.jpg2X9A7031.jpg2X9A7034.jpg2X9A7040.jpg2X9A7042.jpg2X9A7044.jpg2X9A7045.jpg2X9A7047.jpg2X9A7048.jpg2X9A7052.jpg2X9A7054.jpg2X9A7055.jpg2X9A7058.jpg2X9A7061.jpg2X9A7062.jpg2X9A7063.jpg2X9A7065.jpg2X9A7069.jpg2X9A7070.jpg2X9A7076.jpg2X9A7085.jpg2X9A7088.jpg2X9A7092.jpg2X9A7097.jpg2X9A7101.jpg2X9A7103.jpg2X9A7110.jpg2X9A7111.jpg2X9A7113.jpg2X9A7116.jpg2X9A7121.jpg2X9A7122.jpg2X9A7124.jpg2X9A7127.jpg2X9A7135.jpg2X9A7138.jpg2X9A7143.jpg2X9A7149.jpg2X9A7152.jpg2X9A7159.jpg2X9A7161.jpg2X9A7162.jpg2X9A7163.jpg2X9A7164.jpg2X9A7165.jpg2X9A7166.jpg2X9A7168.jpg2X9A7170.jpg2X9A7174.jpg2X9A7175.jpg2X9A7176.jpg2X9A7177.jpg2X9A7186.jpg2X9A7201.jpg2X9A7202.jpg2X9A7204.jpg2X9A7205.jpg2X9A7207.jpg2X9A7208.jpg2X9A7211.jpg2X9A7214.jpg2X9A7217.jpg2X9A7223.jpg2X9A7224.jpg2X9A7239.jpg2X9A7242.jpg2X9A7244.jpg2X9A7245.jpg2X9A7248.jpg2X9A7250.jpg2X9A7251.jpg2X9A7252.jpg2X9A7253.jpg2X9A7254.jpg

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh