ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่1 )

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 16 มกราคม 2562 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A5676

 

โรงเรียนสาธิตฯ ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบมัธยมศึกษาตอนปลาย

คือ นายปธานิน แก้วมุนีโชค ชั้น 6/4 โครงการ วมว.

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมส่งแรงใจให้นักเรียนของเราได้รับการพิจารณาและเป็นตัวแทนในระดับต่อไป

 

2X9A5564.JPG2X9A5565.JPG2X9A5567.JPG2X9A5569.JPG2X9A5570.JPG2X9A5572.JPG2X9A5573.JPG2X9A5576.JPG2X9A5577.JPG2X9A5580.JPG2X9A5583.JPG2X9A5591.JPG2X9A5595.JPG2X9A5605.JPG2X9A5610.JPG2X9A5611.JPG2X9A5615.JPG2X9A5619.JPG2X9A5622.JPG2X9A5625.JPG2X9A5628.JPG2X9A5632.JPG2X9A5635.JPG2X9A5637.JPG2X9A5641.JPG2X9A5654.JPG2X9A5656.JPG2X9A5657.JPG2X9A5660.JPG2X9A5664.JPG2X9A5666.JPG2X9A5670.JPG2X9A5673.JPG2X9A5676.JPG2X9A5680.JPG2X9A5682.JPG2X9A5684.JPG2X9A5688.JPG2X9A5690.JPG2X9A5692.JPG2X9A5694.JPG

 

 

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh