งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A7895


 

 โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันที่พากเพียรสู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ ให้กับ... 

นางสงัด ไชยลาภ (ป้าหงัด) ณ โรงแรม ซี .เอส วันที่ 28 ก.ย. 2560

 

 

 

2X9A7636.JPG2X9A7638.JPG2X9A7640.JPG2X9A7645.JPG2X9A7651.JPG2X9A7656.JPG2X9A7658.JPG2X9A7659.JPG2X9A7661.JPG2X9A7662.JPG2X9A7663.JPG2X9A7664.JPG2X9A7667.JPG2X9A7670.JPG2X9A7671.JPG2X9A7672.JPG2X9A7673.JPG2X9A7674.JPG2X9A7678.JPG2X9A7680.JPG2X9A7681.JPG2X9A7683.JPG2X9A7684.JPG2X9A7685.JPG2X9A7686.JPG2X9A7687.JPG2X9A7690.JPG2X9A7691.JPG2X9A7693.JPG2X9A7694.JPG2X9A7695.JPG2X9A7698.JPG2X9A7700.JPG2X9A7701.JPG2X9A7706.JPG2X9A7709.JPG2X9A7714.JPG2X9A7715.JPG2X9A7717.JPG2X9A7719.JPG2X9A7721.JPG2X9A7722.JPG2X9A7726.JPG2X9A7729.JPG2X9A7732.JPG2X9A7733.JPG2X9A7734.JPG2X9A7735.JPG2X9A7736.JPG2X9A7737.JPG2X9A7738.JPG2X9A7739.JPG2X9A7740.JPG2X9A7741.JPG2X9A7742.JPG2X9A7743.JPG2X9A7744.JPG2X9A7745.JPG2X9A7747.JPG2X9A7748.JPG2X9A7749.JPG2X9A7751.JPG2X9A7752.JPG2X9A7753.JPG2X9A7755.JPG2X9A7757.JPG2X9A7758.JPG2X9A7759.JPG2X9A7760.JPG2X9A7761.JPG2X9A7762.JPG2X9A7763.JPG2X9A7764.JPG2X9A7765.JPG2X9A7766.JPG2X9A7768.JPG2X9A7770.JPG2X9A7771.JPG2X9A7772.JPG2X9A7775.JPG2X9A7776.JPG2X9A7777.JPG2X9A7778.JPG2X9A7779.JPG2X9A7780.JPG2X9A7781.JPG2X9A7782.JPG2X9A7785.JPG2X9A7787.JPG2X9A7790.JPG2X9A7795.JPG2X9A7797.JPG2X9A7798.JPG2X9A7800.JPG2X9A7802.JPG2X9A7804.JPG2X9A7805.JPG2X9A7806.JPG2X9A7807.JPG2X9A7808.JPG2X9A7809.JPG2X9A7810.JPG2X9A7811.JPG2X9A7812.JPG2X9A7813.JPG2X9A7814.JPG2X9A7815.JPG2X9A7817.JPG2X9A7819.JPG2X9A7820.JPG2X9A7822.JPG2X9A7824.JPG2X9A7825.JPG2X9A7826.JPG2X9A7827.JPG2X9A7828.JPG2X9A7829.JPG2X9A7830.JPG2X9A7831.JPG2X9A7832.JPG2X9A7833.JPG2X9A7834.JPG2X9A7836.JPG2X9A7837.JPG2X9A7838.JPG2X9A7839.JPG2X9A7840.JPG2X9A7843.JPG2X9A7844.JPG2X9A7845.JPG2X9A7846.JPG2X9A7847.JPG2X9A7848.JPG2X9A7849.JPG2X9A7850.JPG2X9A7851.JPG2X9A7852.JPG2X9A7853.JPG2X9A7854.JPG2X9A7855.JPG2X9A7856.JPG2X9A7857.JPG2X9A7859.JPG2X9A7860.JPG2X9A7861.JPG2X9A7862.JPG2X9A7863.JPG2X9A7864.JPG2X9A7865.JPG2X9A7866.JPG2X9A7867.JPG2X9A7868.JPG2X9A7869.JPG2X9A7870.JPG2X9A7871.JPG2X9A7872.JPG2X9A7873.JPG2X9A7874.JPG2X9A7875.JPG2X9A7877.JPG2X9A7878.JPG2X9A7880.JPG2X9A7884.JPG2X9A7886.JPG2X9A7888.JPG2X9A7890.JPG2X9A7895.JPG2X9A7896.JPG2X9A7897.JPG2X9A7899.JPG2X9A7901.JPG2X9A7906.JPG2X9A7909.JPG2X9A7910.JPG2X9A7912.JPG2X9A7914.JPG2X9A7916.JPG2X9A7918.JPG2X9A7920.JPG2X9A7921.JPG2X9A7922.JPG2X9A7923.JPG2X9A7925.JPG2X9A7927.JPG

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh