งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

2X9A7895


 

 โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันที่พากเพียรสู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ ให้กับ... 

นางสงัด ไชยลาภ (ป้าหงัด) ณ โรงแรม ซี .เอส วันที่ 28 ก.ย. 2560

 

 

 

 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131