กิจกรรมรับน้องใหม่ "Love at First Bloom" ปีการศึกษา 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

.

ประมวลภาพกิจกรรม รับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 "Love at First Bloom"

วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2X9A5447.jpg2X9A5449.jpg2X9A5452.jpg2X9A5454.jpg2X9A5458.jpg2X9A5460.jpg2X9A5462.jpg2X9A5466.jpg2X9A5468.jpg2X9A5471.jpg2X9A5473.jpg2X9A5476.jpg2X9A5477.jpg2X9A5480.jpg2X9A5483.jpg2X9A5484.jpg2X9A5485.jpg2X9A5487.jpg2X9A5488.jpg2X9A5492.jpg2X9A5494.jpg2X9A5496.jpg2X9A5497.jpg2X9A5498.jpg2X9A5499.jpg2X9A5500.jpg2X9A5502.jpg2X9A5504.jpg2X9A5506.jpg2X9A5507.jpg2X9A5508.jpg2X9A5510.jpg2X9A5514.jpg2X9A5519.jpg2X9A5522.jpg2X9A5524.jpg2X9A5527.jpg2X9A5529.jpg2X9A5530.jpg2X9A5533.jpg2X9A5539.jpg2X9A5540.jpg2X9A5543.jpg2X9A5546.jpg2X9A5552.jpg2X9A5553.jpg2X9A5555.jpg2X9A5556.jpg2X9A5557.jpg2X9A5559.jpg2X9A5566.jpg2X9A5577.jpg2X9A5581.jpg2X9A5582.jpg2X9A5585.jpg2X9A5587.jpg2X9A5590.jpg2X9A5592.jpg2X9A5593.jpg2X9A5594.jpg2X9A5596.jpg2X9A5597.jpg2X9A5598.jpg2X9A5599.jpg2X9A5600.jpg2X9A5601.jpg2X9A5603.jpg2X9A5607.jpg2X9A5609.jpg2X9A5610.jpg2X9A5611.jpg2X9A5614.jpg2X9A5618.jpg2X9A5625.jpg2X9A5633.jpg2X9A5642.jpg2X9A5643.jpg2X9A5644.jpg2X9A5645.jpg2X9A5647.jpg2X9A5648.jpg2X9A5649.jpg2X9A5652.jpg2X9A5657.jpg2X9A5660.jpg2X9A5663.jpg2X9A5664.jpg2X9A5665.jpg2X9A5668.jpg2X9A5669.jpg2X9A5673.jpg2X9A5678.jpg2X9A5684.jpg2X9A5687.jpg2X9A5691.jpg2X9A5696.jpg2X9A5700.jpg2X9A5703.jpg2X9A5706.jpg2X9A5709.jpg2X9A5710.jpg2X9A5725.jpg2X9A5730.jpg2X9A5731.jpg2X9A5738.jpg2X9A5752.jpg2X9A5768.jpg2X9A5775.jpg2X9A5780.jpg2X9A5781.jpg2X9A5784.jpg2X9A5787.jpg2X9A5790.jpg2X9A5794.jpg2X9A5806.jpg2X9A5811.jpg2X9A5813.jpg2X9A5815.jpg2X9A5821.jpg2X9A5825.jpg2X9A5827.jpg2X9A5828.jpg2X9A5829.jpg2X9A5832.jpg

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh