โครงการประชาธิปไตยสีขาว 2562

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 28 มกราคม 2562 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A9374

 

โครงการประชาธิปไตยสีขาว จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ 25 ม.ค. 2562

ณ หอประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

2X9A9374.jpg2X9A9375.jpg2X9A9378.jpg2X9A9379.jpg2X9A9380.jpg2X9A9384.jpg2X9A9391.jpg2X9A9392.jpg2X9A9394.jpg2X9A9398.jpg2X9A9399.jpg2X9A9402.jpg2X9A9403.jpg2X9A9405.jpg2X9A9406.jpg2X9A9410.jpg2X9A9411.jpg2X9A9412.jpg2X9A9413.jpg2X9A9416.jpg2X9A9419.jpg2X9A9420.jpg2X9A9422.jpg2X9A9424.jpg2X9A9425.jpg2X9A9428.jpg2X9A9429.jpg2X9A9433.jpg2X9A9435.jpg2X9A9436.jpg2X9A9437.jpg2X9A9438.jpg2X9A9440.jpg2X9A9441.jpg2X9A9442.jpg2X9A9443.jpg2X9A9444.jpg2X9A9445.jpg2X9A9446.jpg2X9A9447.jpg2X9A9449.jpg2X9A9452.jpg2X9A9453.jpg2X9A9455.jpg2X9A9457.jpg2X9A9465.jpg2X9A9467.jpg2X9A9469.jpg2X9A9470.jpg2X9A9471.jpg2X9A9472.jpg2X9A9473.jpg2X9A9476.jpg2X9A9478.jpg2X9A9480.jpg2X9A9481.jpg2X9A9485.jpg2X9A9486.jpg2X9A9489.jpg2X9A9490.jpg2X9A9491.jpg2X9A9492.jpg2X9A9493.jpg2X9A9494.jpg2X9A9495.jpg2X9A9496.jpg2X9A9497.jpg2X9A9498.jpg2X9A9499.jpg2X9A9504.jpg2X9A9505.jpg2X9A9506.jpg2X9A9509.jpg2X9A9511.jpg2X9A9512.jpg2X9A9513.jpg2X9A9515.jpg2X9A9525.jpg2X9A9532.jpg2X9A9548.jpg2X9A9549.jpg2X9A9550.jpg2X9A9552.jpg2X9A9553.jpg2X9A9555.jpg2X9A9558.jpg2X9A9559.jpg2X9A9562.jpg2X9A9563.jpg2X9A9564.jpg2X9A9565.jpg2X9A9567.jpg2X9A9570.jpg2X9A9575.jpg2X9A9587.jpg2X9A9588.jpg2X9A9589.jpg2X9A9591.jpg2X9A9593.jpg2X9A9594.jpg2X9A9597.jpg2X9A9599.jpg2X9A9601.jpg2X9A9602.jpg2X9A9603.jpg2X9A9605.jpg2X9A9606.jpg2X9A9608.jpg2X9A9609.jpg2X9A9613.jpg2X9A9615.jpg2X9A9619.jpg2X9A9621.jpg2X9A9622.jpg2X9A9623.jpg2X9A9624.jpg2X9A9625.jpg2X9A9626.jpg2X9A9628.jpg2X9A9632.jpg2X9A9637.jpg2X9A9638.jpg2X9A9640.jpg2X9A9641.jpg2X9A9642.jpg2X9A9643.jpg2X9A9644.jpg2X9A9645.jpg2X9A9646.jpg2X9A9649.jpg2X9A9650.jpg2X9A9651.jpg2X9A9654.jpg2X9A9663.jpg2X9A9665.jpg2X9A9667.jpg2X9A9668.jpg2X9A9670.jpg

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh