โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

DSC 8311 exposure

 

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้นำ นักเรียนโครงการ วมว. ร่วมปลูกต้นไม้ กับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ป่าชายเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

 

 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131