งานเลี้ยงอำลา เส้นทางที่ก้าวไกล โบกมือให้ด้วยความยินดี

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันพุธ, 31 มกราคม 2561 เขียนโดย Patus Usoh

 

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานรู้รอบรั้ว สาธิต ม.อ. ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมื่นสุรินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้รับการบรรจุสังกัด เทศบาลนคร ยะลา

2. นางสาวซัลวาณี แวแล๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้รับการบรรจุสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131