งานเลี้ยงอำลา เส้นทางที่ก้าวไกล โบกมือให้ด้วยความยินดี

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานรู้รอบรั้ว สาธิต ม.อ. ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวศุภลักษณ์ หมื่นสุรินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้รับการบรรจุสังกัด เทศบาลนคร ยะลา

2. นางสาวซัลวาณี แวแล๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้รับการบรรจุสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

 

2X9A1579.JPG2X9A1580.JPG2X9A1582.JPG2X9A1585.JPG2X9A1587.JPG2X9A1588.JPG2X9A1592.JPG2X9A1604.JPG2X9A1608.JPG2X9A1626.JPG2X9A1628.JPG2X9A1630.JPG2X9A1633.JPG2X9A1635.JPG2X9A1641.JPG2X9A1643.JPG2X9A1645.JPG2X9A1647.JPG2X9A1649.JPG2X9A1651.JPG2X9A1653.JPG2X9A1654.JPG2X9A1656.JPG2X9A1657.JPG2X9A1659.JPG2X9A1661.JPG2X9A1663.JPG2X9A1665.JPG2X9A1666.JPG2X9A1667.JPG2X9A1668.JPG2X9A1670.JPG2X9A1671.JPG2X9A1673.JPG2X9A1674.JPG2X9A1679.JPG2X9A1680.JPG2X9A1681.JPG2X9A1683.JPG2X9A1684.JPG2X9A1685.JPG2X9A1687.JPG2X9A1689.JPG2X9A1690.JPG2X9A1691.JPG2X9A1692.JPG2X9A1694.JPG2X9A1695.JPG2X9A1697.JPG2X9A1746.JPG2X9A1747.JPG2X9A1750.JPG2X9A1752.JPG2X9A1753.JPG2X9A1755.JPG2X9A1756.JPG2X9A1758.JPG2X9A1759.JPG2X9A1761.JPG2X9A1763.JPG2X9A1764.JPGโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh