ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

IMG 2584

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในภาคเช้า คณาจารย์ร่วมติดดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาให้นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 และในโอกาสนี้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ได้เชิญ ปลัดเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายแพทย์อดัม สะมาแอ ศิษย์เก่า มร่วมเสวนาในหัวข้อ "ก้าวที่กล้า..ชีวิตข้างหน้าที่ท้าทาย" บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ

 

2X9A2221.JPG2X9A2224.JPG2X9A2225.JPG2X9A2226.JPG2X9A2230.JPG2X9A2232.JPG2X9A2233.JPG2X9A2234.JPG2X9A2236.JPG2X9A2237.JPG2X9A2238.JPG2X9A2242.JPG2X9A2243.JPG2X9A2246.JPG2X9A2247.JPG2X9A2248.JPG2X9A2249.JPG2X9A2250.JPG2X9A2251.JPG2X9A2252.JPG2X9A2253.JPG2X9A2255.JPG2X9A2258.JPG2X9A2259.JPG2X9A2260.JPG2X9A2262.JPG2X9A2263.JPGimages__01.jpgimages__03.jpgimages__04.jpgimages__05.jpgimages__06.jpgimages__07.jpgimages__08.jpgimages__09.jpgimages__10.jpgimages__11.jpgimages__12.jpgimages__13.jpgimages__14.jpgimages__15.jpgimages__16.jpgimages__17.jpgimages__18.jpgimages__19.jpgimages__20.jpgimages__21.jpgimages__22.jpgimages__23.jpgimages__24.jpgimages__25.jpgimages__26.jpgimages__27.jpgimages__28.jpgimages__29.jpgimages__30.jpgimages__31.jpgimages__32.jpgimages__33.jpgimages__34.jpgimages__35.jpgimages__36.jpgimages__37.jpgimages__38.jpgimages__39.jpgimages__40.jpgimages__41.jpgimages__42.jpgimages__43.jpgimages__44.jpgimages__45.jpgimages__46.jpgimages__47.jpgimages__48.jpgimages__49.jpgimages__50.jpgimages__51.jpgimages__52.jpgimages__53.jpgimages__54.jpgimages__55.jpgimages__56.jpgimages__57.jpgimages__58.jpgimages__59.jpgimages__60.jpgimages__61.jpgimages__62.jpgimages__63.jpgimages__64.jpgimages__65.jpgimages__66.jpgimages__67.jpgimages__68.jpgimages__69.jpgimages__70.jpgimages__71.jpgimages__72.jpgimages__73.jpgimages__74.jpgIMG_2583.JPGIMG_2584.JPG

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh