คลื่นลูกใหม่ในทะเลโคลน

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

 

โรงเรียนสาธิตฯโดยฝ่ายพัฒนานักเรียนได้จัดกิจกรรม"คลื่นลูกใหม่ในทะเลโคลน" เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและการวางตัวในการอยู่ร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

 


 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131