ประเมินนักเรียนพระราชทาน (รอบที่1 ) ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 22 กันยายน 2560 เขียนโดย Patus Usoh


2X9A7367

2X9A7508

โรงเรียนสาธิตฯได้ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 คือ เด็กหญิงณญาดา กิจเจริญ ระดับ ม.ต้น และ นางสาวกัญญาณัฐ แก้วแหลมหญ้า ระดับ ม.ปลาย เข้ารับการประเมินระดับจังหวัด ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมส่งแรงใจให้นักเรียนของเราได้รับการพิจารณาและเป็นตัวแทนในระดับต่อไป


 

 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131