มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 14 กันยายน 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

 

2X9A3844 resize

โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

อาจารย์ทั้ง 4 ท่าน
1.ผศ.สุนิสา สิริวิพัธน์
2.ผศ.กุสุมา ล่านุ้ย
3.ดร.อุสมาน สารี
4.อาจารย์ คำพร สุนทรธรรมนิติ
วันศุกร์ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

 

2X9A3531_resize.jpg2X9A3534_resize.jpg2X9A3537_resize.jpg2X9A3549_resize.jpg2X9A3553_resize.jpg2X9A3556_resize.jpg2X9A3558_resize.jpg2X9A3560_resize.jpg2X9A3562_resize.jpg2X9A3566_resize.jpg2X9A3569_resize.jpg2X9A3586_resize.jpg2X9A3588_resize.jpg2X9A3590_resize.jpg2X9A3596_resize.jpg2X9A3597_resize.jpg2X9A3602_resize.jpg2X9A3613_resize.jpg2X9A3615_resize.jpg2X9A3619_resize.jpg2X9A3623_resize.jpg2X9A3632_resize.jpg2X9A3633_resize.jpg2X9A3640_resize.jpg2X9A3641_resize.jpg2X9A3642_resize.jpg2X9A3645_resize.jpg2X9A3650_resize.jpg2X9A3658_resize.jpg2X9A3663_resize.jpg2X9A3665_resize.jpg2X9A3667_resize.jpg2X9A3672_resize.jpg2X9A3675_resize.jpg2X9A3676_resize.jpg2X9A3679_resize.jpg2X9A3680_resize.jpg2X9A3681_resize.jpg2X9A3684_resize.jpg2X9A3686_resize.jpg2X9A3688_resize.jpg2X9A3694_resize.jpg2X9A3698_resize.jpg2X9A3709_resize.jpg2X9A3713_resize.jpg2X9A3717_resize.jpg2X9A3718_resize.jpg2X9A3724_resize.jpg2X9A3727_resize.jpg2X9A3728_resize.jpg2X9A3729_resize.jpg2X9A3730_resize.jpg2X9A3731_resize.jpg2X9A3761_resize.jpg2X9A3763_resize.jpg2X9A3770_resize.jpg2X9A3780_resize.jpg2X9A3781_resize.jpg2X9A3784_resize.jpg2X9A3787_resize.jpg2X9A3791_resize.jpg2X9A3795_resize.jpg2X9A3796_resize.jpg2X9A3800_resize.jpg2X9A3801_resize.jpg2X9A3817_resize.jpg2X9A3826_resize.jpg2X9A3831_resize.jpg2X9A3833_resize.jpg2X9A3835_resize.jpg2X9A3836_resize.jpg2X9A3844_resize.jpg2X9A3847_resize.jpg2X9A3851_resize.jpg2X9A3853_resize.jpg2X9A3855_resize.jpg2X9A3856_resize.jpg2X9A3858_resize.jpg2X9A3861_resize.jpg2X9A3863_resize.jpg2X9A3864_resize.jpg2X9A3866_resize.jpg2X9A3868_resize.jpg2X9A3870_resize.jpg2X9A3872_resize.jpg2X9A3874_resize.jpg2X9A3875_resize.jpg2X9A3877_resize.jpg2X9A3879_resize.jpg2X9A3880_resize.jpg2X9A3882_resize.jpg2X9A3884_resize.jpg2X9A3886_resize.jpg2X9A3889_resize.jpg2X9A3890_resize.jpg2X9A3894_resize.jpg2X9A3895_resize.jpg

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh