โครงการมุสลิมสัมพันธ์และต้นกล้าแห่งศรัทธา 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

0F4A9282

โครงการมุสลิมสัมพันธ์และต้นกล้าแห่งศรัทธา MSA 2018

วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2561 ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

 

0F4A8839.JPG0F4A8840.JPG0F4A8841.JPG0F4A8844.JPG0F4A8846.JPG0F4A8848.JPG0F4A8849.JPG0F4A8850.JPG0F4A8853.JPG0F4A8855.JPG0F4A8866.JPG0F4A8871.JPG0F4A8875.JPG0F4A8883.JPG0F4A8886.JPG0F4A8889.JPG0F4A8890.JPG0F4A8892.JPG0F4A8893.JPG0F4A8901.JPG0F4A8902.JPG0F4A8908.JPG0F4A8910.JPG0F4A8918.JPG0F4A8919.JPG0F4A8922.JPG0F4A8924.JPG0F4A8928.JPG0F4A8931.JPG0F4A8933.JPG0F4A8936.JPG0F4A8939.JPG0F4A8943.JPG0F4A8947.JPG0F4A8949.JPG0F4A8954.JPG0F4A8956.JPG0F4A8961.JPG0F4A8962.JPG0F4A8972.JPG0F4A8975.JPG0F4A8979.JPG0F4A8980.JPG0F4A8989.JPG0F4A8991.JPG0F4A8994.JPG0F4A8995.JPG0F4A8996.JPG0F4A8997.JPG0F4A8998.JPG0F4A9000.JPG0F4A9002.JPG0F4A9004.JPG0F4A9005.JPG0F4A9007.JPG0F4A9010.JPG0F4A9013.JPG0F4A9016.JPG0F4A9018.JPG0F4A9019.JPG0F4A9020.JPG0F4A9023.JPG0F4A9024.JPG0F4A9026.JPG0F4A9035.JPG0F4A9038.JPG0F4A9041.JPG0F4A9043.JPG0F4A9048.JPG0F4A9049.JPG0F4A9051.JPG0F4A9054.JPG0F4A9062.JPG0F4A9063.JPG0F4A9064.JPG0F4A9065.JPG0F4A9067.JPG0F4A9073.JPG0F4A9075.JPG0F4A9077.JPG0F4A9079.JPG0F4A9082.JPG0F4A9085.JPG0F4A9087.JPG0F4A9090.JPG0F4A9092.JPG0F4A9096.JPG0F4A9097.JPG0F4A9103.JPG0F4A9107.JPG0F4A9110.JPG0F4A9112.JPG0F4A9114.JPG0F4A9117.JPG0F4A9131.JPG0F4A9132.JPG0F4A9137.JPG0F4A9138.JPG0F4A9143.JPG0F4A9146.JPG0F4A9148.JPG0F4A9151.JPG0F4A9156.JPG0F4A9157.JPG0F4A9158.JPG0F4A9161.JPG0F4A9163.JPG0F4A9164.JPG0F4A9169.JPG0F4A9173.JPG0F4A9177.JPG0F4A9181.JPG0F4A9182.JPG0F4A9183.JPG0F4A9184.JPG0F4A9190.JPG0F4A9194.JPG0F4A9195.JPG0F4A9199.JPG0F4A9200.JPG0F4A9202.JPG0F4A9204.JPG0F4A9206.JPG0F4A9207.JPG0F4A9209.JPG0F4A9211.JPG0F4A9215.JPG0F4A9217.JPG0F4A9224.JPG0F4A9232.JPG0F4A9237.JPG0F4A9266.JPG0F4A9270.JPG0F4A9272.JPG0F4A9275.JPG0F4A9277.JPG0F4A9280.JPG0F4A9282.JPG0F4A9286.JPG0F4A9292.JPG0F4A9294.JPGโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh