พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

2X9A0801

    กลุ่มสาระฯ หมวดสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา

85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

 


 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131