พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A0801

    กลุ่มสาระฯ หมวดสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา

85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

 


 

 

2X9A0796.JPG2X9A0797.JPG2X9A0798.JPG2X9A0799.JPG2X9A0801.JPG2X9A0804.JPG2X9A0807.JPG2X9A0808.JPG2X9A0809.JPG2X9A0812.JPG2X9A0813.JPG2X9A0816.JPG2X9A0817.JPG2X9A0818.JPG2X9A0820.JPG2X9A0823.JPG2X9A0824.JPG2X9A0826.JPG2X9A0827.JPG2X9A0828.JPG2X9A0829.JPG2X9A0834.JPG2X9A0836.JPG2X9A0838.JPG2X9A0843.JPG2X9A0848.JPG2X9A0849.JPG2X9A0852.JPG2X9A0855.JPG2X9A0856.JPG2X9A0858.JPG2X9A0861.JPG2X9A0862.JPG2X9A0864.JPG2X9A0866.JPG2X9A0867.JPG2X9A0868.JPG2X9A0870.JPG2X9A0871.JPG2X9A0872.JPG2X9A0873.JPG2X9A0874.JPG2X9A0875.JPG2X9A0876.JPG2X9A0877.JPG2X9A0878.JPG2X9A0880.JPG2X9A0881.JPG2X9A0882.JPG2X9A0883.JPG2X9A0884.JPG2X9A0885.JPG2X9A0886.JPG2X9A0887.JPG2X9A0888.JPG2X9A0890.JPG2X9A0893.JPG2X9A0894.JPG2X9A0896.JPG2X9A0897.JPG2X9A0900.JPG2X9A0901.JPG2X9A0902.JPG2X9A0903.JPG2X9A0907.JPGโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh