ประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการครั้งที่ 1/2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Patus Usoh

 ประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการ 1/2561 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

แด่ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร ผศ.จรีรัตน์ สาครินทร์และมอบรางวัล ขอแสดงความยินดีกับ

- ดร.อุสมาน สารี อาจารย์ตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา วันครูคณะศึกษาศาสตร์ ปี พ.ศ.2561

- ผศ.กมล คงทอง ได้รับรางวัล “Excellence Award” จากงาน Shanghai International Contemporary Art Exchange Exhibition and Workshop.

- อ.ปานใจ แสงศิลา ได้รับการคัดเลือก “อาสาสมัคร AFS ดีเด่น ประจำปี 2560 ”

- อ.จันทร์จรัส เพชรรัตนโมรา ได้รับการคัดเลือก “บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น” คณะศึกษาศาสตร์


 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131