การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (M24) ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (M24) ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใน ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวม ตึก 19 ม.อ.ปัตตานี

จัดโดยกลุ่มสาระฯ หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต ฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560   


 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131