การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (M24) ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Patas Usoh

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (M24) ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใน ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวม ตึก 19 ม.อ.ปัตตานี

จัดโดยกลุ่มสาระฯ หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต ฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560   


 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh