โครงการ กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้ไม่ได้

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Patus Usoh

 

 2X9A8304

กลุ่มสาระฯ หมวดสังคมศึกษาฯ จัดโครงการ กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้ไม่ได้ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีจ่าเอกสมศักดิ์ ดับทอง เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ  

 

2X9A8304.JPG2X9A8305_exposure.JPG2X9A8306_exposure.JPG2X9A8307_exposure.JPG2X9A8308_exposure.JPG2X9A8309_exposure.JPG2X9A8313.JPG2X9A8316.JPG2X9A8319.JPG2X9A8320.JPG2X9A8322.JPG2X9A8323.JPG2X9A8324.JPG2X9A8325.JPG2X9A8326.JPG2X9A8332.JPG2X9A8333.JPG2X9A8336.JPG2X9A8338.JPG2X9A8339.JPG2X9A8344.JPG2X9A8345.JPG2X9A8346.JPG2X9A8348.JPG2X9A8349.JPG2X9A8352.JPGCopyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131