คนดี คนเก่งสาธิตฯ ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

ประมวลภาพโครงการคนดีคนเก่งสาธิตฯ 2560 และการประกาศผลและมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560

DSC_5879.JPGDSC_5881.JPGDSC_5882.JPGDSC_5883.JPGDSC_5884.JPGDSC_5885.JPGDSC_5886.JPGDSC_5887.JPGDSC_5888.JPGDSC_5889.JPGDSC_5890.JPGDSC_5891.JPGDSC_5892.JPGDSC_5893.JPGDSC_5894.JPGDSC_5895.JPGDSC_5896.JPGDSC_5897.JPGDSC_5898.JPGDSC_5899.JPGDSC_5900.JPGDSC_5901.JPGDSC_5902.JPGDSC_5903.JPGDSC_5904.JPGDSC_5905.JPGDSC_5906.JPGDSC_5907.JPGDSC_5908.JPGDSC_5909.JPGDSC_5910.JPGDSC_5911.JPGDSC_5913.JPGDSC_5914.JPGDSC_5916.JPGDSC_5917.JPGDSC_5918.JPGDSC_5919.JPGDSC_5920.JPGDSC_5921.JPGDSC_5922.JPGDSC_5923.JPGDSC_5924.JPGDSC_5925.JPGDSC_5926.JPGDSC_5927.JPGDSC_5928.JPGDSC_5929.JPGDSC_5930.JPGDSC_5931.JPGDSC_5932.JPGDSC_5933.JPGDSC_5934.JPGDSC_5935.JPGDSC_5936.JPGDSC_5937.JPGDSC_5938.JPGDSC_5939.JPGDSC_5940.JPGDSC_5941.JPGDSC_5942.JPGDSC_5943.JPGDSC_5944.JPGDSC_5945.JPGDSC_5946.JPGDSC_5947.JPGDSC_5948.JPGDSC_5949.JPGDSC_5950.JPGDSC_5951.JPGDSC_5952.JPGDSC_5953.JPGDSC_5954.JPGDSC_5955.JPGDSC_5956.JPGDSC_5957.JPGDSC_5958.JPGDSC_5959.JPGDSC_5960.JPGDSC_5961.JPGDSC_5962.JPGDSC_5963.JPGDSC_5964.JPGDSC_5965.JPGDSC_5966.JPGDSC_5967.JPGDSC_5968.JPGDSC_5969.JPGDSC_5970.JPGDSC_5971.JPGDSC_5972.JPGDSC_5973.JPGDSC_5974.JPGDSC_5975.JPGDSC_5976.JPGDSC_5977.JPGDSC_5978.JPGDSC_5979.JPGDSC_5980.JPGDSC_5981.JPGDSC_5982.JPGDSC_5983.JPGDSC_5984.JPGDSC_5985.JPGDSC_5986.JPGDSC_5987.JPGDSC_5988.JPGDSC_5989.JPGDSC_5990.JPGDSC_5991.JPGDSC_5992.JPGDSC_5993.JPGDSC_5994.JPGDSC_5995.JPGDSC_5996.JPGDSC_5997.JPGDSC_5998.JPGDSC_5999.JPGDSC_6000.JPGDSC_6001.JPGDSC_6002.JPGDSC_6003.JPGDSC_6004.JPGDSC_6005.JPGDSC_6006.JPGDSC_6007.JPGDSC_6008.JPGDSC_6009.JPGDSC_6010.JPGDSC_6011.JPGDSC_6012.JPGDSC_6013.JPGDSC_6014.JPGDSC_6015.JPGDSC_6016.JPGDSC_6017.JPGDSC_6018.JPGDSC_6019.JPGDSC_6020.JPGDSC_6021.JPGDSC_6022.JPGDSC_6023.JPGDSC_6024.JPGDSC_6025.JPGDSC_6026.JPGDSC_6027.JPGDSC_6028.JPGDSC_6029.JPGDSC_6030.JPGDSC_6031.JPGDSC_6032.JPGDSC_6033.JPGDSC_6035.JPGDSC_6037.JPGDSC_6039.JPGDSC_6040.JPGDSC_6041.JPGDSC_6043.JPGDSC_6044.JPGDSC_6045.JPGDSC_6046.JPGDSC_6047.JPGDSC_6049.JPGDSC_6050.JPGDSC_6051.JPGDSC_6052.JPGDSC_6053.JPGDSC_6054.JPGDSC_6056.JPGDSC_6058.JPGDSC_6059.JPGDSC_6060.JPGDSC_6061.JPGDSC_6062.JPGDSC_6063.JPGDSC_6064.JPGDSC_6065.JPGDSC_6067.JPGDSC_6068.JPGDSC_6069.JPGDSC_6071.JPGDSC_6072.JPGDSC_6073.JPGDSC_6075.JPGDSC_6076.JPGDSC_6078.JPGDSC_6080.JPGDSC_6081.JPGDSC_6082.JPG

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh