คนดี คนเก่งสาธิตฯ ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Patus Usoh

ประมวลภาพโครงการคนดีคนเก่งสาธิตฯ 2560 และการประกาศผลและมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560

 

 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131