การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสี เก้าสนเกมส์ 2560 โรงเรียนสาธิต วันที่ 9 -11 ส.ค. 2560


 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131