ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ สวัสดีปีใหม่ 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A8863

ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แด่ ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

 

2X9A8869

ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

 

ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 
ให้แด่ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

 

ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 
ให้แด่ นายพิศิษฐ์ สงสว่าง ประธานชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

 

ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 
แด่ คุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ
ประธานกรรมการ บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด และประธานมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ปัตตานี
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561

 

ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่ 2561

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

 

ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่ 2561

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

 ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบช่อดอกไม้ สวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แด่ 

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

 

 ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบช่อดอกไม้ สวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แด่ 

รศ.ดร. ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบช่อดอกไม้ สวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แด่ 

ผศ.ดร.วนิดา เจียรกุลประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

และผู้อำนวยการบริหารโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

 

ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่ 2561

นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh