งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A5007

 

โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

วันที่พากเพียรสู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ ให้กับ... อาจารย์ทั้ง 4 ท่าน อาจารย์ทั้ง4 ท่าน

ผศ.กุสุมา ล่านุ้ย,อาจารย์ คำพร สุนทรธรรมนิติ, ผศ.สุนิสา สิริวิพัธน์, ดร.อุสมาน สารี

ณ โรงแรม ปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี วันที่ 24 ก.ย. 2561

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh