กิจกรรมบุคลิกภาพที่ดี..สร้างได้

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

DSC 2737-005

 

      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมบุคลิกภาพที่ดี...สร้างได้ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์(โครงการ วมว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้และเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะ ตลอดจนเทคนิคการพูดต่อทั้งต่อบุคคล และต่อที่ประชุมชน

 


 

 

 

 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131