กิจกรรมบุคลิกภาพที่ดี..สร้างได้

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Patas Usoh

DSC 2737-005

 

      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมบุคลิกภาพที่ดี...สร้างได้ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์(โครงการ วมว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้และเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะ ตลอดจนเทคนิคการพูดต่อทั้งต่อบุคคล และต่อที่ประชุมชน

 


 

DSC_2736-004.JPGDSC_2737-005.JPGDSC_2739-007.JPGDSC_2740-008.JPGDSC_2741-009.JPGDSC_2743-011.JPGDSC_2744-012.JPGDSC_2745-013.JPGDSC_2746-014.JPGDSC_2747-015.JPGDSC_2748-016.JPGDSC_2749-017.JPGDSC_2750-018.JPGDSC_2751-019.JPGDSC_2752-020.JPGDSC_2753-021.JPGDSC_2754-022.JPGDSC_2755-023.JPGDSC_2758-026.JPGDSC_2759-027.JPGDSC_2760-028.JPGDSC_2761-029.JPGDSC_2762-030.JPGDSC_2763-031.JPGDSC_2764-032.JPGDSC_2765-033.JPGDSC_2766-034.JPGDSC_2767-035.JPGDSC_2768-036.JPGDSC_2769-037.JPGDSC_2770-038.JPGDSC_2772-040.JPGDSC_2773-041.JPGDSC_2775-043.JPGDSC_2776-044.JPGDSC_2777-045.JPGDSC_2778-046.JPGDSC_2779-047.JPGDSC_2780-048.JPGDSC_2781-049.JPGDSC_2782-050.JPGDSC_2783-051.JPGDSC_2784-052.JPGDSC_2785-053.JPGDSC_2786-054.JPGDSC_2787-055.JPGDSC_2788-056.JPGDSC_2789-057.JPGDSC_2790-058.JPGDSC_2791-059.JPGDSC_2792-060.JPGDSC_2793-061.JPGDSC_2794-062.JPGDSC_2795-063.JPGDSC_2796-064.JPGDSC_2797-065.JPGDSC_2798-066.JPGDSC_2799-067.JPGDSC_2800-068.JPGDSC_2801-069.JPGDSC_2802-070.JPGDSC_2803-071.JPGDSC_2804-072.JPGDSC_2805-073.JPGDSC_2806-074.JPGDSC_2807-075.JPGDSC_2808-076.JPGDSC_2809-077.JPGDSC_2810-078.JPGDSC_2811-079.JPGDSC_2812-080.JPGDSC_2813-081.JPGDSC_2814-082.JPGDSC_2815-083.JPGDSC_2816-084.JPGDSC_2817-085.JPGDSC_2818-086.JPGDSC_2819-087.JPGDSC_2820-088.JPGDSC_2821-089.JPGDSC_2822-090.JPGDSC_2823-091.JPGDSC_2824-092.JPGDSC_2825-093.JPGDSC_2826-094.JPGDSC_2827-095.JPGDSC_2828-096.JPGDSC_2829-097.JPGDSC_2830-098.JPGDSC_2831-099.JPGDSC_2832-100.JPGDSC_2833-101.JPGDSC_2834-102.JPGDSC_2835-103.JPGDSC_2836-104.JPGDSC_2837-105.JPGDSC_2838-106.JPG

 

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh