แบบฟอร์มฝ่ายกิจการพิเศษ

หมวด: information_school
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Patas Usoh

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เเต่ง แปลตำรา เเละเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฯ

- การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เเต่ง แปลตำรา เเละเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh