แบบฟอร์มฝ่ายกิจการพิเศษ

หมวด: information_school
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

แบบฟอร์ม ฝ่ายกิจการพิเศษ


1.ประกาศทุนวิจัย แต่ง แปลตำรา และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน ปีงบประมาณ 2562 (pdf)

2.ใบสมัครขอรับทุนวิจัย แต่ง แปลตำรา และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน ปีงบประมาณ 2562 (word)

3.ใบสมัครขอรับทุนวิจัย แต่ง แปลตำรา และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน ปีงบประมาณ 2562 (pdf)

4.แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย แต่ง แปลตำรา และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน - แก้ไขตามวช.1(word)

5.แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย แต่ง แปลตำรา และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน - แก้ไขตามวช.1 (pdf)

6.แบบเสนอโครงการวิจัย แต่ง แปลตำรา และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน ปีงบประมาณ 2562 (word)

7.แบบเสนอโครงการวิจัย แต่ง แปลตำรา และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน ปีงบประมาณ 2562 (pdf)

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh