ฝ่ายพัฒนานักเรียน

หมวด: information_school
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh
                                                       แบบฟอร์มงานต่างๆ
ท่านสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างได้ตามรายการที่ท่านต้องการ

 

                                      แบบฟอร์มฝ่ายพัฒนานักเรียน

     bul03 แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

Dowload

     bul03 แบบฟอร์มประเมินนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

Dowload

     bul03 แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรม

Dowload

     bul03 แบบฟอร์มความเห็นตัวแทนผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน

Dowload

 

                           แบบเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุนักเรียน icon new1

     bul03 หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล

        1.ใบเสร็จฉบับจริง
   2.ใบรับรองแพทย์
   3.สำเนาหน้าสมุดบัญชี จำนวน 1 ฉบับ
   4.เอกสารทุกอย่างต้องลงชื่อสำเนาถูกต้องของเจ้าของเอกสาร

 

Download

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh