กิจกรรมสายใยล้อมรั้วครอบครัวล้อมรัก

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Patas Usoh

DSC 2882-044

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสายใยล้อมรั้วครอบครัวล้อมรัก ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์(โครงการ วมว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้   นักเรียนและผู้ปกครองห้อง วมว. ได้พูดคุยกันอย่างเข้าใจ ฝึกการรับฟังและการบอกความรู้สึกนึกคิดของตนด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น นุ่มนวล เพื่อให้นักเรียนค้นพบเป้าหมายในชีวิตของตนเองผ่านกิจกรรม การพูดคุยและให้กำลังใจด้วยความรักจากผู้ปกครอง สามารถกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละช่วงของชีวิตรวมถึงเป้าหมายทางการศึกษาได้ และเพื่อให้นักเรียนห้อง วมว. ได้มีพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคความท้อถอยต่าง ๆ ในการเรียนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างสง่างาม

DSC_2839-001.JPGDSC_2840-002.JPGDSC_2841-003.JPGDSC_2842-004.JPGDSC_2843-005.JPGDSC_2844-006.JPGDSC_2846-008.JPGDSC_2847-009.JPGDSC_2848-010.JPGDSC_2849-011.JPGDSC_2850-012.JPGDSC_2851-013.JPGDSC_2852-014.JPGDSC_2853-015.JPGDSC_2854-016.JPGDSC_2855-017.JPGDSC_2856-018.JPGDSC_2858-020.JPGDSC_2859-021.JPGDSC_2860-022.JPGDSC_2861-023.JPGDSC_2862-024.JPGDSC_2863-025.JPGDSC_2864-026.JPGDSC_2865-027.JPGDSC_2866-028.JPGDSC_2867-029.JPGDSC_2868-030.JPGDSC_2869-031.JPGDSC_2870-032.JPGDSC_2871-033.JPGDSC_2872-034.JPGDSC_2873-035.JPGDSC_2874-036.JPGDSC_2875-037.JPGDSC_2876-038.JPGDSC_2877-039.JPGDSC_2878-040.JPGDSC_2879-041.JPGDSC_2880-042.JPGDSC_2881-043.JPGDSC_2882-044.JPGDSC_2883-045.JPGDSC_2884-046.JPGDSC_2885-047.JPGDSC_2886-048.JPGDSC_2887-049.JPGDSC_2888-050.JPGDSC_2889-051.JPGDSC_2890-052.JPGDSC_2891-053.JPGDSC_2892-054.JPGDSC_2893-055.JPGDSC_2894-056.JPGDSC_2895-057.JPGDSC_2896-058.JPGDSC_2897-059.JPGDSC_2898-060.JPGDSC_2899-061.JPGDSC_2900-062.JPGDSC_2901-063.JPGDSC_2902-064.JPGDSC_2903-065.JPGDSC_2904-066.JPGDSC_2905-067.JPGDSC_2906-068.JPGDSC_2907-069.JPGDSC_2908-070.JPGDSC_2909-071.JPGDSC_2910-072.JPGDSC_2911-073.JPGDSC_2912-074.JPGDSC_2913-075.JPGDSC_2914-076.JPGDSC_2915-077.JPGDSC_2916-078.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh