กิจกรรมสายใยล้อมรั้วครอบครัวล้อมรัก

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

DSC 2882-044

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสายใยล้อมรั้วครอบครัวล้อมรัก ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์(โครงการ วมว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้   นักเรียนและผู้ปกครองห้อง วมว. ได้พูดคุยกันอย่างเข้าใจ ฝึกการรับฟังและการบอกความรู้สึกนึกคิดของตนด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น นุ่มนวล เพื่อให้นักเรียนค้นพบเป้าหมายในชีวิตของตนเองผ่านกิจกรรม การพูดคุยและให้กำลังใจด้วยความรักจากผู้ปกครอง สามารถกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละช่วงของชีวิตรวมถึงเป้าหมายทางการศึกษาได้ และเพื่อให้นักเรียนห้อง วมว. ได้มีพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคความท้อถอยต่าง ๆ ในการเรียนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างสง่างาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131