การประชุมสัมมนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Patas Usoh
Cannot find 102MSDCF folder inside /home/suchada/web2559/images/photogallery/102MSDCF/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.2.21 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/1.0.0c PHP/5.3.8 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.5 Perl/v5.10.1
Client OS:Unknown
PHP:5.3.8

ประชุมสัมมนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 24–26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมบ้านหน้าเกาะรีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายพิเศษเรื่อง “โรงเรียนสาธิตฯภายใต้โครงสร้างใหม่ คณะศึกษาศาสตร์”
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2559 และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560
กิจกรรมที่ 4: การจัดทำแผนกลยุทธ์ และกำหนดแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560 และวิพากษ์ความคิด
กิจกรรมที่ 5: Focus Group พัฒนาคน พัฒนางาน
- กลุ่มที่ 1 บุคลากรสายวิชาการ
- กลุ่มที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน
- กิจกรรมที่ 6: นำเสนอกิจกรรมที่ 5 Focus Group พัฒนาคน พัฒนางาน และวิพากษ์ความคิด
- กิจกรรมที่ 7: กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “Learning Together”

 


 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh