ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ วมว. ม.อ.ปัตตานี

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Patas Usoh

DSC 2239 resize


           วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยคุณฉัตต์ธิดา บุญโต ผอ.สำนักงานส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ คุณศราวุฒิ ทั่งนาค พร้อมด้วย ดร.วรินธร สงคศิริ และคุณสุภาพร พรมโพธิน ทีมที่ปรึกษาเพื่อมาเยี่ยมสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และหอพักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ วมว. ม.อ.ปัตตานี ระยะที่ 1

 


 

DSC_2199_resize.JPGDSC_2207_resize.JPGDSC_2213_resize.JPGDSC_2222_resize.JPGDSC_2226_resize.JPGDSC_2227_resize.JPGDSC_2228_resize.JPGDSC_2231_resize.JPGDSC_2237_resize.JPGDSC_2238_resize.JPGDSC_2239_resize.JPGDSC_2241_resize.JPGDSC_2245_resize.JPGDSC_2247_resize.JPGDSC_2248_resize.JPGDSC_2249_resize.JPGDSC_2251_resize.JPGDSC_2253_resize.JPGDSC_2270_resize.JPGDSC_2271_resize.JPGDSC_2274_resize.JPGDSC_2275_resize.JPGDSC_2281_resize.JPGDSC_2287_resize.JPGDSC_2288_resize.JPGDSC_2290_resize.JPGDSC_2292_resize.JPGDSC_2294_resize.JPGDSC_2295_resize.JPGDSC_2297_resize.JPGDSC_2298_resize.JPGDSC_2299_resize.JPGDSC_2302_resize.JPGDSC_2303_resize.JPGDSC_2304_resize.JPGDSC_2310_resize.JPGDSC_2311_resize.JPGDSC_2314_resize.JPGDSC_2316_resize.JPGDSC_2317_resize.JPGDSC_2319_resize.JPGDSC_2322_resize.JPGDSC_2324_resize.JPGDSC_2325_resize.JPGDSC_2326_resize.JPGDSC_2328_resize.JPGDSC_2331_resize.JPGDSC_2332_resize.JPGDSC_2333_resize.JPGDSC_2335_resize.JPGDSC_2336_resize.JPGDSC_2338_resize.JPGDSC_2341_resize.JPGDSC_2342_resize.JPGDSC_2345_resize.JPGDSC_2346_resize.JPGDSC_2350_resize.JPGDSC_2355_resize.JPGDSC_2366_resize.JPGDSC_2367_resize.JPGDSC_2372_resize.JPGDSC_2373_resize.JPGDSC_2375_resize.JPGDSC_2376_resize.JPGDSC_2378_resize.JPGDSC_2379_resize.JPGDSC_2381_resize.JPGDSC_2382_resize.JPGDSC_2383_resize.JPGDSC_2384_resize.JPGDSC_2385_resize.JPGDSC_2386_resize.JPGDSC_2388_resize.JPGDSC_2390_resize.JPGDSC_2392_resize.JPGDSC_2393_resize.JPG

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh