ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ วมว. ม.อ.ปัตตานี

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

DSC 2239 resize


           วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยคุณฉัตต์ธิดา บุญโต ผอ.สำนักงานส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ คุณศราวุฒิ ทั่งนาค พร้อมด้วย ดร.วรินธร สงคศิริ และคุณสุภาพร พรมโพธิน ทีมที่ปรึกษาเพื่อมาเยี่ยมสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และหอพักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ วมว. ม.อ.ปัตตานี ระยะที่ 1

 


 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131