กิจกรรม "bull is a shame"

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Patas Usoh

 

2X9A6923

กิจกรรม "bull is a shame" จัดโดย หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561

ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

 

2X9A6923.jpg2X9A6925.jpg2X9A6926.jpg2X9A6928.jpg2X9A6932.jpg2X9A6937.jpg2X9A6939.jpg2X9A6941.jpg2X9A6942.jpg2X9A6943.jpg2X9A6944.jpg2X9A6945.jpg2X9A6946.jpg2X9A6947.jpg2X9A6948.jpg2X9A6949.jpg2X9A6952.jpg2X9A6953.jpg2X9A6957.jpg2X9A6964.jpg2X9A6965.jpg2X9A6966.jpg2X9A6967.jpg2X9A6969.jpg2X9A6974.jpg2X9A6981.jpg2X9A6984.jpg2X9A6986.jpg2X9A6991.jpg2X9A6993.jpg2X9A6995.jpg2X9A6998.jpg2X9A7000.jpg2X9A7001.jpg2X9A7002.jpg2X9A7003.jpg2X9A7004.jpg2X9A7005.jpg2X9A7006.jpg2X9A7007.jpg2X9A7008.jpg2X9A7009.jpg2X9A7010.jpg2X9A7011.jpg2X9A7012.jpg2X9A7013.jpg2X9A7014.jpg2X9A7015.jpg2X9A7016.jpg2X9A7017.jpg2X9A7018.jpg2X9A7027.jpg2X9A7032.jpg2X9A7033.jpg2X9A7040.jpg2X9A7042.jpg2X9A7043.jpg2X9A7047.jpg2X9A7048.jpg2X9A7051.jpg2X9A7055.jpg2X9A7057.jpg2X9A7059.jpg2X9A7061.jpg2X9A7062.jpg2X9A7063.jpg2X9A7064.jpg2X9A7066.jpg2X9A7070.jpg2X9A7073.jpg2X9A7077.jpg2X9A7078.jpg2X9A7079.jpg2X9A7084.jpg2X9A7086.jpg2X9A7094.jpg2X9A7101.jpg2X9A7104.jpg2X9A7110.jpg2X9A7115.jpg2X9A7117.jpg2X9A7118.jpg2X9A7119.jpg2X9A7121.jpg2X9A7128.jpg2X9A7130.jpg2X9A7131.jpg2X9A7134.jpg2X9A7135.jpg2X9A7136.jpg

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh