ทัพนักกีฬา โรงเรียนสาธิตฯ เข้าพบผู้บริหาร

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

 

0F4A8224

ประมวลภาพ บรรยากาศ ทัพนักกีฬา โรงเรียนสาธิตฯ เข้าพบผู้บริหาร เพื่อรับพร

ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"

ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการเข้าพบ

- 9.00 น.  เข้าพบ ทพ.สุริยา ภูยุทธานนท์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ 

- 9.30 น. เข้าพบ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี

- 10.00 น. เข้าพบ รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี

 

0F4A8224.jpg2X9A7853.jpg2X9A7859.jpg2X9A7863.jpg2X9A7865.jpg2X9A7869.jpg2X9A7884.jpg2X9A7886.jpg2X9A7887.jpg2X9A7900.jpg2X9A7901.jpg2X9A7902.jpg2X9A7903.jpg2X9A7905.jpg2X9A7906.jpg2X9A7908.jpg2X9A7911.jpg2X9A7912.jpg2X9A7914.jpg2X9A7915.jpg2X9A7916.jpg2X9A7918.jpg2X9A7922.jpg2X9A7923.jpg2X9A7925.jpg2X9A7927.jpg2X9A7929.jpg2X9A7930.jpg2X9A7936.jpg2X9A7939.jpg2X9A7943.jpg2X9A7946.jpg2X9A7947.jpg2X9A7952.jpg2X9A7963.jpg2X9A7969.jpg2X9A7981.jpg2X9A7991.jpg2X9A7992.jpg2X9A7993.jpg2X9A7995.jpgโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh