การสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 08 มกราคม 2561 เขียนโดย Patus Usoh

2X9A9118

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการทดสอบความรู้ทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสาธิตฯ และพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ณ โชว์รูมมาสด้า ปัตตานี เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131