การสอบคัดเลือกฯ ชั้น ม.1 และ ม.4 การทดสอบความรู้ฯ ปีการศึกษา 2562

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

2X9A7379

ประมวลภาพ การสอบคัดเลือกฯ ชั้น ม.1 และ ม.4

การทดสอบความรู้ทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24-25 พฤศจิการยน 2561 อาคารเรียนรวม  58  ม.อ. ปัตตานี 

 

2X9A7379.jpg2X9A7380.jpg2X9A7383.jpg2X9A7384.jpg2X9A7385.jpg2X9A7387.jpg2X9A7389.jpg2X9A7391.jpg2X9A7392.jpg2X9A7396.jpg2X9A7397.jpg2X9A7401.jpg2X9A7403.jpg2X9A7405.jpg2X9A7407.jpg2X9A7408.jpg2X9A7410.jpg2X9A7412.jpg2X9A7413.jpg2X9A7416.jpg2X9A7417.jpg2X9A7421.jpg2X9A7422.jpg2X9A7423.jpg2X9A7425.jpg2X9A7429.jpg2X9A7436.jpg2X9A7438.jpg2X9A7447.jpg2X9A7450.jpg2X9A7456.jpg2X9A7458.jpg2X9A7459.jpg2X9A7460.jpg2X9A7461.jpg2X9A7462.jpg2X9A7465.jpg2X9A7472.jpg2X9A7474.jpg2X9A7482.jpg2X9A7483.jpg2X9A7488.jpg2X9A7496.jpg2X9A7504.jpg2X9A7506.jpg2X9A7507.jpg2X9A7511.jpg2X9A7512.jpg2X9A7520.jpg2X9A7525.jpg2X9A7528.jpg2X9A7534.jpg2X9A7556.jpg2X9A7559.jpg2X9A7562.jpg2X9A7566.jpg2X9A7569.jpg2X9A7578.jpg2X9A7581.jpg2X9A7582.jpg2X9A7584.jpg2X9A7591.jpg2X9A7593.jpg2X9A7595.jpg2X9A7597.jpg2X9A7598.jpg2X9A7599.jpg2X9A7600.jpg2X9A7602.jpg2X9A7603.jpg2X9A7608.jpg2X9A7611.jpg2X9A7612.jpg2X9A7621.jpg2X9A7639.jpg2X9A7641.jpg2X9A7642.jpg2X9A7643.jpg2X9A7645.jpg2X9A7646.jpg2X9A7648.jpg2X9A7649.jpg2X9A7652.jpg2X9A7659.jpg2X9A7660.jpg2X9A7661.jpg2X9A7662.jpg2X9A7664.jpg2X9A7670.jpg2X9A7672.jpg2X9A7674.jpg2X9A7675.jpg2X9A7678.jpg2X9A7680.jpg2X9A7685.jpg2X9A7703.jpg2X9A7709.jpg2X9A7723.jpg2X9A7724.jpg2X9A7725.jpg2X9A7727.jpg2X9A7728.jpg2X9A7746.jpg2X9A7751.jpg2X9A7753.jpg2X9A7758.jpg2X9A7759.jpg2X9A7760.jpg2X9A7761.jpg2X9A7762.jpg2X9A7764.jpg2X9A7767.jpg2X9A7788.jpg2X9A7810.jpg2X9A7824.jpgโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh