result addmis 2560 04
 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
 3. ข่าวสำหรับอาจารย์/บุคลากร
 4. ข่าวประกวดราคา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

Satit PSU Family Day 2018

2X9A5996

 

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

และกิจกรรม “Satit PSU Family Day 2018”

วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม ม.อ. ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจและ อาคาร 6,7,8 โรงเรียนสาธิตฯ

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh