result addmis 2560 04
 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
 3. ข่าวสำหรับอาจารย์/บุคลากร
 4. ข่าวประกวดราคา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

2X9A5007

 

โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

วันที่พากเพียรสู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ ให้กับ... อาจารย์ทั้ง 4 ท่าน อาจารย์ทั้ง4 ท่าน

ผศ.กุสุมา ล่านุ้ย,อาจารย์ คำพร สุนทรธรรมนิติ, ผศ.สุนิสา สิริวิพัธน์, ดร.อุสมาน สารี

ณ โรงแรม ปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี วันที่ 24 ก.ย. 2561

 

 ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่1 )

2X9A5676

 

โรงเรียนสาธิตฯ ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบมัธยมศึกษาตอนปลาย

คือ นายปธานิน แก้วมุนีโชค ชั้น 6/4 โครงการ วมว.

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมส่งแรงใจให้นักเรียนของเราได้รับการพิจารณาและเป็นตัวแทนในระดับต่อไป

 

2X9A5564.JPG2X9A5565.JPG2X9A5567.JPG2X9A5569.JPG2X9A5570.JPG2X9A5572.JPG2X9A5573.JPG2X9A5576.JPG2X9A5577.JPG2X9A5580.JPG2X9A5583.JPG2X9A5591.JPG2X9A5595.JPG2X9A5605.JPG2X9A5610.JPG2X9A5611.JPG2X9A5615.JPG2X9A5619.JPG2X9A5622.JPG2X9A5625.JPG2X9A5628.JPG2X9A5632.JPG2X9A5635.JPG2X9A5637.JPG2X9A5641.JPG2X9A5654.JPG2X9A5656.JPG2X9A5657.JPG2X9A5660.JPG2X9A5664.JPG2X9A5666.JPG2X9A5670.JPG2X9A5673.JPG2X9A5676.JPG2X9A5680.JPG2X9A5682.JPG2X9A5684.JPG2X9A5688.JPG2X9A5690.JPG2X9A5692.JPG2X9A5694.JPG

 

 

 

 

 

 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

ภาพบรรยากาศการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพบูรณ์ พึ่งรัศมี คุณสายไหม โกวิทยา และ คุณศักดา พึ่งรัศมี มอบทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ

2X9A5885.JPG2X9A5887.JPG2X9A5889.JPG2X9A5891.JPG2X9A5892.JPG2X9A5895.JPG2X9A5896.JPG2X9A5900.JPG2X9A5902.JPG2X9A5904.JPG2X9A5907.JPGSatit PSU Family Day 2018

2X9A5996

 

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

และกิจกรรม “Satit PSU Family Day 2018”

วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม ม.อ. ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจและ อาคาร 6,7,8 โรงเรียนสาธิตฯ

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh