result addmis 2560 04
 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
 3. ข่าวสำหรับอาจารย์/บุคลากร
 4. ข่าวประกวดราคา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

การแข่งขันกีฬาสี “เก้าสนเกมส์” ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“เก้าสนเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

img__001.jpgimg__002.jpgimg__003.jpgimg__004.jpgimg__005.jpgimg__006.jpgimg__007.jpgimg__008.jpgimg__009.jpgimg__010.jpgimg__011.jpgimg__012.jpgimg__013.jpgimg__014.jpgimg__015.jpgimg__016.jpgimg__017.jpgimg__018.jpgimg__019.jpgimg__020.jpgimg__021.jpgimg__022.jpgimg__023.jpgimg__024.jpgimg__025.jpgimg__026.jpgimg__027.jpgimg__028.jpgimg__029.jpgimg__030.jpgimg__031.jpgimg__032.jpgimg__033.jpgimg__034.jpgimg__035.jpgimg__036.jpgimg__037.jpgimg__038.jpgimg__039.jpgimg__040.jpgimg__041.jpgimg__042.jpgimg__043.jpgimg__044.jpgimg__045.jpgimg__046.jpgimg__047.jpgimg__048.jpgimg__049.jpgimg__050.jpgimg__051.jpgimg__052.jpgimg__053.jpgimg__054.jpgimg__055.jpgimg__056.jpgimg__057.jpgimg__058.jpgimg__059.jpgimg__060.jpgimg__061.jpgimg__062.jpgimg__063.jpgimg__064.jpgimg__065.jpgimg__066.jpgimg__067.jpgimg__068.jpgimg__069.jpgimg__070.jpgimg__071.jpgimg__072.jpgimg__073.jpgimg__074.jpgimg__075.jpgimg__076.jpgimg__077.jpgimg__078.jpgimg__079.jpgimg__080.jpgimg__081.jpgimg__082.jpgimg__083.jpgimg__084.jpgimg__085.jpgimg__086.jpgimg__087.jpgimg__088.jpgimg__089.jpg

>> ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ <<

 

 

 โครงการ วัยรุ่น วัยใส หัวใจร่าเริง

ฝ่ายพัฒนานักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการ วัยรุ่น วัยใส หัวใจร่าเริง ได้รับเกียรติจาก นพ.ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์ ศิษย์เก่าสาธิตฯ รุ่น ม.ต้น รุ่น 33 ม.ปลาย รุ่น 36 ปัจจุบันเป็นจิตแพทย์ และอาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนพ.ฮาดีส สะมะแอ กุมารแพทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

 

 

 

dsc00100

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตฯกิจกรรม Learn for Fun โรงเรียนสาธิตฯ 2561

2X9A3207

 

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ อาคาร 19 ห้อง 19110, 19111และ 19210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2X9A2809.jpg2X9A2842.jpg2X9A2846.jpg2X9A2850.jpg2X9A2851.jpg2X9A2857.jpg2X9A2886.jpg2X9A2891.jpg2X9A2892.jpg2X9A2894.jpg2X9A2897.jpg2X9A2902.jpg2X9A2904.jpg2X9A2906.jpg2X9A2911.jpg2X9A2912.jpg2X9A2913.jpg2X9A2915.jpg2X9A2916.jpg2X9A2918.jpg2X9A2923.jpg2X9A2925.jpg2X9A2926.jpg2X9A2928.jpg2X9A2939.jpg2X9A2941.jpg2X9A2942.jpg2X9A2951.jpg2X9A2962.jpg2X9A2967.jpg2X9A2970.jpg2X9A2971.jpg2X9A2978.jpg2X9A2989.jpg2X9A3009.jpg2X9A3012.jpg2X9A3014.jpg2X9A3017.jpg2X9A3027.jpg2X9A3030.jpg2X9A3039.jpg2X9A3045.jpg2X9A3049.jpg2X9A3053.jpg2X9A3058.jpg2X9A3062.jpg2X9A3066.jpg2X9A3070.jpg2X9A3072.jpg2X9A3074.jpg2X9A3082.jpg2X9A3089.jpg2X9A3090.jpg2X9A3101.jpg2X9A3104.jpg2X9A3120.jpg2X9A3123.jpg2X9A3125.jpg2X9A3127.jpg2X9A3136.jpg2X9A3138.jpg2X9A3139.jpg2X9A3140.jpg2X9A3141.jpg2X9A3143.jpg2X9A3146.jpg2X9A3147.jpg2X9A3149.jpg2X9A3151.jpg2X9A3160.jpg2X9A3161.jpg2X9A3163.jpg2X9A3165.jpg2X9A3166.jpg2X9A3169.jpg2X9A3180.jpg2X9A3182.jpg2X9A3184.jpg2X9A3187.jpg2X9A3189.jpg2X9A3190.jpg2X9A3193.jpg2X9A3195.jpg2X9A3197.jpg2X9A3199.jpg2X9A3201.jpg2X9A3205.jpg2X9A3207.jpg2X9A3315.jpg2X9A3317.jpg2X9A3318.jpg2X9A3320.jpg2X9A3324.jpg2X9A3355.jpg2X9A3356.jpg2X9A3359.jpg2X9A3361.jpg2X9A3363.jpg2X9A3365.jpg2X9A3367.jpg2X9A3368.jpg2X9A3369.jpg2X9A3371.jpg2X9A3372.jpg2X9A3373.jpg2X9A3375.jpg2X9A3377.jpg2X9A3379.jpg2X9A3381.jpg2X9A3382.jpg2X9A3384.jpg2X9A3385.jpg2X9A3386.jpg2X9A3388.jpg2X9A3390.jpg2X9A3394.jpg2X9A3395.jpg2X9A3396.jpg2X9A3397.jpg2X9A3398.jpg2X9A3407.jpg2X9A3413.jpg2X9A3414.jpg2X9A3417.jpg2X9A3419.jpg2X9A3420.jpg2X9A3423.jpg2X9A3425.jpg2X9A3428.jpg2X9A3430.jpg2X9A3432.jpg2X9A3457.jpg2X9A3459.jpg2X9A3460.jpg2X9A3461.jpg2X9A3463.jpg2X9A3464.jpg2X9A3467.jpg2X9A3468.jpg2X9A3470.jpg2X9A3471.jpg2X9A3473.jpg2X9A3475.jpg2X9A3477.jpg2X9A3479.jpg2X9A3481.jpg2X9A3483.jpg2X9A3485.jpg2X9A3486.jpg2X9A3493.jpg2X9A3496.jpg

>>ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่<<

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh