วันไหว้ครู ปี 2562

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Madaoh

0F4A7745

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมและดีมาก

โดย รศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เป็นผู้มอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำคะแนนโอเน็ตได้สูงระดับชาติ

และระดับภาค รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และรางวัลจากการประกวดพานไหว้ครู

ณ หอประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนเรียนสาธิตฯ เมื่อ ว้นที่ 20 มิถุนายน 2562

 

0F4A7563.JPG0F4A7580.JPG0F4A7586.JPG0F4A7588.JPG0F4A7591.JPG0F4A7593.JPG0F4A7598.JPG0F4A7604.JPG0F4A7628.JPG0F4A7634.JPG0F4A7636.JPG0F4A7638.JPG0F4A7640.JPG0F4A7643.JPG0F4A7645.JPG0F4A7650.JPG0F4A7651.JPG0F4A7653.JPG0F4A7658.JPG0F4A7659.JPG0F4A7660.JPG0F4A7661.JPG0F4A7666.JPG0F4A7667.JPG0F4A7671.JPG0F4A7674.JPG0F4A7677.JPG0F4A7678.JPG0F4A7683.JPG0F4A7688.JPG0F4A7691.JPG0F4A7693.JPG0F4A7695.JPG0F4A7702.JPG0F4A7705.JPG0F4A7706.JPG0F4A7710.JPG0F4A7714.JPG0F4A7715.JPG0F4A7716.JPG0F4A7717.JPG0F4A7718.JPG0F4A7719.JPG0F4A7721.JPG0F4A7722.JPG0F4A7723.JPG0F4A7724.JPG0F4A7725.JPG0F4A7726.JPG0F4A7727.JPG0F4A7729.JPG0F4A7730.JPG0F4A7731.JPG0F4A7732.JPG0F4A7734.JPG0F4A7736.JPG0F4A7737.JPG0F4A7739.JPG0F4A7744.JPG0F4A7745.JPG0F4A7746.JPG0F4A7748.JPG0F4A7749.JPG0F4A7751.JPG0F4A7755.JPG0F4A7756.JPG0F4A7764.JPG0F4A7766.JPG0F4A7768.JPG0F4A7772.JPG0F4A7773.JPG0F4A7774.JPG0F4A7775.JPG0F4A7776.JPG0F4A7777.JPG0F4A7782.JPG0F4A7783.JPG0F4A7784.JPG0F4A7788.JPG0F4A7798.JPG0F4A7799.JPG0F4A7800.JPG0F4A7801.JPG0F4A7802.JPG0F4A7803.JPG0F4A7804.JPG0F4A7805.JPG0F4A7806.JPG0F4A7807.JPG0F4A7808.JPG0F4A7812.JPG0F4A7813.JPG0F4A7814.JPG0F4A7816.JPG0F4A7817.JPG0F4A7818.JPG0F4A7820.JPG0F4A7821.JPG0F4A7825.JPG0F4A7826.JPG0F4A7827.JPG0F4A7829.JPG0F4A7830.JPG0F4A7831.JPG0F4A7832.JPG0F4A7833.JPG0F4A7834.JPG0F4A7835.JPG0F4A7836.JPG0F4A7838.JPG0F4A7839.JPG0F4A7844.JPG0F4A7846.JPG0F4A7849.JPG0F4A7850.JPG0F4A7851.JPG0F4A7852.JPG0F4A7853.JPG0F4A7860.JPG0F4A7862.JPG0F4A7866.JPG0F4A7867.JPG0F4A7879.JPG0F4A7880.JPG0F4A7883.JPG0F4A7885.JPG0F4A7886.JPG0F4A7889.JPG0F4A7890.JPG0F4A7892.JPG0F4A7894.JPG0F4A7900.JPG0F4A7910.JPG0F4A7913.JPG0F4A7915.JPG0F4A7916.JPG0F4A7920.JPG0F4A7922.JPG0F4A7924.JPG0F4A7925.JPG0F4A7926.JPG0F4A7927.JPG0F4A7929.JPG0F4A7930.JPG0F4A7931.JPG0F4A7934.JPG0F4A7937.JPG0F4A7938.JPG0F4A7941.JPG0F4A7947.JPGDSC_2551.JPGDSC_2553.JPGDSC_2563.JPGDSC_2567.JPGDSC_2569.JPGDSC_2578.JPGDSC_2582.JPGDSC_2585.JPGDSC_2588.JPGDSC_2592.JPGDSC_2596.JPGDSC_2598.JPGDSC_2605.JPGDSC_2609.JPGโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh