งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย Madaoh

0211

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมประชุมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิดในการจัดงาน "นวัตกรรมไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์" โดยมี รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวต้อนรับ ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน และรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ในปีนี้ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ เป็นการสานพลังร่วมมือทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิต เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ นำเสนอความก้าวหน้าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความร่วมมือ เพื่อนำความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ในจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

011.JPG012.JPG013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG019.JPG0110.JPG0111.JPG0112.JPG0113.JPG0114.JPG0115.JPG0116.JPG0117.JPG0118.JPG0119.JPG0120.JPG0121.JPG0122.JPG0123.JPG0124.JPG0125.JPG0126.JPG0127.JPG0128.JPG0129.JPG0130.JPG0131.JPG0132.JPG0133.JPG0134.JPG0135.JPG0136.JPG0137.JPG0138.JPG0139.JPG0140.JPG0141.JPG0142.JPG0143.JPG0144.JPG0145.JPG0146.JPG0147.JPG0148.JPG0149.JPG0150.JPG0151.JPG0152.JPG0153.JPG0154.JPG0155.JPG0156.JPG
 
 
0336.jpg0337.jpg0338.jpg0339.jpg0340.jpg0341.jpg0342.jpg0343.jpg0344.jpg0345.jpg0346.jpg0347.jpg0348.jpg0349.jpg0350.jpg0351.jpg0352.jpg0353.jpg0354.jpg0355.jpg0356.jpg0357.jpg0358.jpg0359.jpg0360.jpg0361.jpg0362.jpg0363.jpg0364.jpg0365.jpg0366.jpg0367.jpg0368.jpg0369.jpg0370.jpg0371.jpg0372.jpg0373.jpg0374.jpg0375.jpg0376.jpg0377.jpg0378.jpg0379.jpg0380.jpg0381.jpg0382.jpg0383.jpg0384.jpg0385.jpg0386.jpg0387.jpg0388.jpg0389.jpg0390.jpg0391.jpg0392.jpg0393.jpg0394.jpg0395.jpg0396.jpg0397.jpg0398.jpg0399.jpg03100.jpg03101.jpg03102.jpg03103.jpg03104.jpg03105.jpg03106.jpg03107.jpg03108.jpg03109.jpg03110.jpg03111110.jpgโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh