การประชุมเตรียมงานและแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, 01 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Madaoh

IMG 3378

      โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน"สาธิตวิชาการ" ครั้งที่ 7 ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมงาน และแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ป้ตตานี ประธานในพิธี วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

2X9A4841.jpg2X9A4880.jpg2X9A4881.jpg2X9A4884.jpg2X9A4886.jpg2X9A4889.jpg2X9A4891.jpg2X9A4892.jpg2X9A4897.jpg2X9A4901.jpg2X9A4909.jpgIMG_3210.jpgIMG_3213.jpgIMG_3215.jpgIMG_3219.jpgIMG_3221.jpgIMG_3224.jpgIMG_3226.jpgIMG_3229.jpgIMG_3230.jpgIMG_3231.jpgIMG_3232.jpgIMG_3233.jpgIMG_3234.jpgIMG_3236.jpgIMG_3237.jpgIMG_3239.jpgIMG_3240.jpgIMG_3241.jpgIMG_3242.jpgIMG_3243.jpgIMG_3245.jpgIMG_3246.jpgIMG_3247.jpgIMG_3248.jpgIMG_3249.jpgIMG_3251.jpgIMG_3252.jpgIMG_3253.jpgIMG_3254.jpgIMG_3255.jpgIMG_3256.jpgIMG_3257.jpgIMG_3258.jpgIMG_3259.jpgIMG_3260.jpgIMG_3261.jpgIMG_3262.jpgIMG_3263.jpgIMG_3264.jpgIMG_3266.jpgIMG_3268.jpgIMG_3269.jpgIMG_3270.jpgIMG_3271.jpgIMG_3272.jpgIMG_3276.jpgIMG_3278.jpgIMG_3280.jpgIMG_3281.jpgIMG_3284.jpgIMG_3285.jpgIMG_3286.jpgIMG_3287.jpgIMG_3289.jpgIMG_3291.jpgIMG_3292.jpgIMG_3294.jpgIMG_3296.jpgIMG_3298.jpgIMG_3299.jpgIMG_3300.jpgIMG_3302.jpgIMG_3303.jpgIMG_3305.jpgIMG_3309.jpgIMG_3310.jpgIMG_3311.jpgIMG_3312.jpgIMG_3313.jpgIMG_3314.jpgIMG_3316.jpgIMG_3318.jpgIMG_3319.jpgIMG_3320.jpgIMG_3321.jpgIMG_3322.jpgIMG_3325.jpgIMG_3328.jpgIMG_3331.jpgIMG_3332.jpgIMG_3333.jpgIMG_3337.jpgIMG_3343.jpgIMG_3344.jpgIMG_3347.jpgIMG_3349.jpgIMG_3353.jpgIMG_3357.jpgIMG_3359.jpgIMG_3360.jpgIMG_3361.jpgIMG_3363.jpgIMG_3368.jpgIMG_3371.jpgIMG_3372.jpgIMG_3376.jpgIMG_3378.jpgIMG_3379.jpgIMG_3380.jpgIMG_3381.jpgIMG_3382.jpgIMG_3383.jpgIMG_3384.jpgIMG_3385.jpgIMG_3386.jpgIMG_3387.jpgIMG_3388.jpgIMG_3389.jpgIMG_3390.jpgIMG_3391.jpgIMG_3392.jpgIMG_3393.jpgIMG_3394.jpgIMG_3395.jpgIMG_3396.jpgIMG_3397.jpgIMG_3398.jpgIMG_3399.jpgIMG_3403.jpgIMG_3404.jpgIMG_3405.jpgIMG_3407.jpgIMG_3408.jpgIMG_3413.jpgIMG_3414.jpgIMG_3417.jpgIMG_3419.jpgIMG_3421.jpgIMG_3423.jpgIMG_3424.jpgIMG_3425.jpgIMG_3426.jpgIMG_3427.jpgIMG_3429.jpgIMG_3430.jpgโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh