การประชุมนักเรียน และการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

ภาพบรรกาศการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน โดยนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ “ คุณเบส: อรพิมพ์ รักษาผล ”
วันจันทร์ที่ 15พฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

 


 

 Copyright © 2016 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131 E-mail : satitpsupn@gmail.com