ทำเนียบผู้บริหาร

หมวด: information_school
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 เขียนโดย Patus Usoh

Copyright © 2016 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131 E-mail : satitpsupn@gmail.com