โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Patus Usoh

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ณ หอประชุม อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 15 ก.พ. 2560


 Copyright © 2016 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131 E-mail : satitpsupn@gmail.com