Black Ribbon

กิจกรรมงานปีใหม่ 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2559 เขียนโดย Patus Usoh

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2560 ขึ้น โดยในช่วงเช้าได้ตำบุญตามศาสนกิจต่างๆ ทั้ง พุทธ อิสลาม และคริสต์ ในช่วงกลางวัน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และรับของขวัญปีใหม่จากทางโรงเรียน และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ปีนี้มีรางวัลพิเศษเป็นทองคำถึง 3 ชิ้น ของขวัญที่มากมาย ชาวสาธิตได้รับกันครบถ้วนทุกท่าน แต่ของขวัญไม่เพียงเป็นความสุขที่ชาวสาธิตมอบให้แก่กัน แต่เป็นเครื่องหมายที่จะเป็นพันธะสัญญาว่าเราจะสามัคคีกัน มอบความรัก ความสุขแก่กันเพื่อสร้างสรรค์องค์กรของเราให้แข็งแกร่งก้าวหน้าต่อไปสวัสดีปีใหม่ 2560

เนื้อหาโดย อ.จันทร์จรัส เพชรรัตนโมรา


 

 

 Copyright © 2016 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131 E-mail : satitpsupn@gmail.com