Black Ribbon

ชาวสาธิตร่วมร้อยดวงใจแปรอักษรแปรอักษรถวายแด่องค์พ่อหลวงร.9

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 23 ธันวาคม 2559 เขียนโดย Patus Usoh


 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตฯ

 Copyright © 2016 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131 E-mail : satitpsupn@gmail.com