ประกาศ

ปิดระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯและทดสอบวัดความรู้ฯ


หมายเหตุ: กรุณาชำะเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ และทดสอบวัดความรู้ฯ

ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ


หน้าหลักโรงเรียนสาธิตฯ   พิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ   พิมพ์ใบสมัครทดสอบวัดความรู้ฯ