ประชาสัมพันธ์ ::
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสมัครทดสอบความรู้ทางวิชาการฯ <<::


 กรุณาอ่านคำชี้แจง
   
ปุ่มสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.4 และ ป.5
ปุ่มสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 และ ม.2
ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะหลังจาก save ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ำ หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใดๆผ่านทาง website ได้อีกนอกจากการเข้าไปสั่งพิมพ์ใบสมัครได้เพียงอย่างเดียว
กรณีที่สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้โดย
     *** การกรอก Username (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
     *** Password (ตัวเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน ) เพื่อเข้าสู่ระบบ
ผู้สมัครที่ลืมรหัสผู้สมัคร โปรดติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง
มีปัญหาการเข้าใช้ระบบ กรุณาแจ้ง ที่ dasurai.satit@gmail.com หรือ 073-313396  (ติดต่อ คุณซูไรดา เจ๊ะอูมา)

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน
   
 รายละเอียดเกี่ยวกับกาทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562
หมายเหตุ: การทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.4 และ ป.5) และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1และ ม.2) เท่านั้น
นักเรียนไม่สามารถใช้ผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้

 


คำเตือน!! ถ้าไม่สมัครอย่าก่อกวน หรือกรอกข้อมูลเล่น (ระบบสามารถตรวจสอบได้และจะดำเนินการให้ถึงที่สุด)

ขั้นตอนที่ 1: กรุณาเลือกชั้นที่กำลังศึกษา เพื่อสมัครทดสอบความรู้
   ระดับประถมศึกษา
ป. 4 | ป.5  (ปิดระบบ)
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1 | ม.2 (ปิดระบบ)

ขั้นตอนที่ 2: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบสมัคร และใบเสร็จการสมัครสอบ
(กรณีที่สมัครเรียบร้อยแล้ว)
   
   Username:
 
  * Username = หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
   Password:
 
  * Password = เลข 4 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชน