โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11

ทางโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตฯ ได้นำนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (โครงการ วมว.)

เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดพัทลุง 

รูปกิจกรรม

DSC_9480
DSC_9485
DSC_9487
DSC_9489
1/4 
start stop bwd fwd