headpic                       
 387 018  DSC 2901-063 
>โครงการนักวิทย์ช่วยน้อง ปีการศึกษา 2560 :  >โครงการอบรม STEMศึกษา 2560 :  >โครงการสายใยล้อมรั้ว ครอบครัวล้อมรัก : 
DSC 4670  DSC 5601  DSC 6890
>ค่ายวิทยฯสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9 : >โครงการค่ายภาษาอังกฎษ : >ประกวดโครงงานวิทย์ฯในงาน SciusForum 7TH :
     
FB IMG 1430324482905  1     0014 

>ประกวดผลงานโครงงานวิทย์ฯที่ตุรกี

>ประกวดโครงงานวิทย์ฯที่มาเลเซีย  >โครงทัศนศึกษาเรียนรู้ดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย  รวมภาพกิจกรรม