โครงการ SCiUS FORUM ครั้งที่ 9

       ทางโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตฯ นำนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2561

เข้าร่วมโครงการ SCiUS FORUM ครั้งที่ 9ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รูปกิจกรรม

DSC_1324
DSC_1330
DSC_1332
DSC_1335
DSC_1339
DSC_1358
DSC_1362
DSC_1365
DSC_1370
DSC_1393
DSC_1395
DSC_1397
DSC_1401
DSC_1402
DSC_1594
DSC_1595
DSC_1599
DSC_1600
DSC_1601
DSC_1609
DSC_1644
DSC_1649
DSC_1650
DSC_1652
DSC_1655
DSC_1656
DSC_1780
DSC_1785
DSC_1790
DSC_1793
DSC_1821
DSC_1826
DSC_1830
DSC_1831
DSC_1833
01/35 
start stop bwd fwd